Energie vesmíru (Vesmírná energie)

Netradiční, ale seriózní

Úvodní informace o tzv. Vesmírné energii

Rozcestník témat a oblastí.


Vesmírná energie, jemnohmotná energie, bioenergie, čchi, prána, energie zero, ale i zemní záření, případně také boží energie... Říká se "tomu" sice všelijak, ale podstata a princip jsou podle mne stejné (mohu se samozřejmě i mýlit), třeba nejde o "energii", ale o nějakou složku Teslových vln...

Kdo ví, nejsem fyzik a vědci nemají jasno ještě ani v tom, zda existuje bod G, nebo ne, ačkoliv se dá předpokládat, že zkoumání a bádání v tomto směru je často a hojně praktikováno po celém světě , tak se tomu ani nedá moc divit v oblasti méně "hmatatelné"...

Vesmír, to jsou vlastně jen samé energie a záření (energie tepelná, světelná, zvuková, elektrická, jaderná apod., k tomu existují rovněž UV, rentgenové, radioaktivní, apod. záření...

Dále známe magnetismus, ale i elektromagnetické záření, neboli elektrosmog), a to vše se navzájem prolíná a různě ovlivňuje, ale existuje i zvláštní energie, která je pro lidstvo dosud stále velkou neznámou.

Ta do těch všech již známých energií, záření a "vln" přináší tak trochu mystiky a tajemna, táhnoucích se již z dob středověké alchymie, kteréžto hlavním cílem bylo vyrobit zlato, Kámen mudrců, Elixír mládí a podobné skvělé a užitečné věci.

Co si budeme namlouvat, alchymie, ta šla ruku v ruce s tím, co se dnes vzletně nazývá ezoterika, magie apod. a stala se přitom základem mnoha současných seriózních vědních oborů.

Já mám to štěstí (nebo to je smůla?), že všelijaké ty energie okolo vlastním tělem vnímám, takže k tomu mohu něco říci, pokud jde o G-spot, tak k tomu mohu jen uvést, že kdyby se hledali nějací badatelé dobrovolníci, tak mně prosím dejte vědět, já rád objasňuji záhady všeho druhu ...

Nějakou "energii" (na tomto webu tomu budu pro zjednodušení říkat energie) vyzařuje vše na světě, v různé intenzitě, s tím dodatkem, že její vnímání ale může přinášet u různých lidí různé projevy.

Ona je všude kolem nás, ale protože oficiálně neexistuje, tak se o ní tím pádem ani nic neučí na školách, jakož i ptát se na ni v Akademii věd nemá celkem žádný význam, protože vědci si s ní nevědí rady, anžto ji neumějí identifikovat a změřit.

xxx

Na druhou stranu, spousta lidí ji ale vlastním tělem nějak vnímá a část z nich i nějak používá či využívá (nejznámější to je v oblastech zvaných léčitelství a alternativní medicína), ale nejedna kniha volně dostupná v knihkupectvích i dětem, popisuje také možnost její využití např. v oblasti, zvané energetická obrana a ochrana (např. Judy Hall, Umění psychické ochrany).

Všechny energie kolem sebe vnímám podobně, jako třeba tzv. elektrosmog, jedno od druhého nejsem schopen přesně rozlišit, oddělit to od sebe, fyzicky vše vnímám dohromady (načež to co chci, odfiltrují myšlenky), takže nic v tomto směru určitě není jednoznačně definovatelné.

Jak popsat něco nepopsatelného? Představte si deset hrajících rádií, načež na každém je naladěna jiná stanice, v jiné zvukové intenzitě, někde jazz, jinde vážná hudba, jinde mluvené slovo...

Zpočátku budete mít z takového poslechu sice jen maglajs, ale po čase se naučíte jedno konkrétní rádio "vyfiltrovat" a ostatní nevnímat. Nejčastěji to je stanice nejvíce nahlas hrající... Třeba to ale nebudete umět rozlišit nikdy...

Favoritem pro mne je energie zvuková. Za mlada byl pro mne zvuk houslí pouhým "vrzáním", dneska jsem za zážitek poslechnout si je ochoten vysolit i "nějaké ty prašule"... Stejně tak moc hezky vnímám zvuk varhan. Pokud ale předem vím, že někde budou bubny, tak tam ani raději nejdu, křeče v břiše si mohu pořídit i jinak...

Podobně libě vnímám zvuky přírodního charakteru, např. bublání potůčku, zpěv ptactva, cvrlikání cvrčků apod., neskutečným zdrojem zajímavých pocitů jsou pak různá ezoterická CD. Z uvedeného plyne, že "energie" a "vibrace" spolu nějak musejí souviset...

xxx

Nyní přichází chvíle. kdy po vyřčení Á nutno zveřejnit i Bé. Vnímání Vesmírné energie totiž přináší nejen pocity příjemné, ale také pocity dost nepříjemné, někdy až bolestivé. Negativně vnímám veškerou elektroniku, ale také určité vibrace, např. "křeče" v břiše mám i v jedoucím automobilu či autobuse...

Zda to je zdraví škodlivé, nebo dokonce život ohrožující? Nevím. Smrtelné to není, už to tak vnímám od r. 2000 a stále žiji ... Příjemné to ale moc není, protože v případě, že budu mít nějaký případný fyzický zdravotní problém, tak od sebe těžko rozeznám, co je fyzického rázu a co "energetického".

Stejné "křeče" v břiše ale mám také v případě, že potkám "blbce" , nebo někoho, kdo má strach. Ne nadarmo se asi říká, že "strachy se rozklepal", to jest rozvibroval... Takhle prý třeba psi dobře poznají, že se jich člověk bojí a napadnou ho.

Situaci komplikuje ještě to, že stačí na něco, nebo někoho, jen pomyslet a zase se v těle "něco" děje, co má k výše uvedenými věcmi dost podobného, takže ono se toho dohromady prolíná vícero, takže se ani nedivím, že vědci existenci nějaké "energie" prohlašují za neprokázanou, protože ona se fakt prokazuje dost obtížně tomu, kdo ji nevnímá.

Stránky jsou budovány postupně, některé informace a odkazy doplním třeba i zpětně, tak, jak se bude otevírat truhlice mého poznání. A troška legrace tomu snad neuškodí, já to stejně ani jinak neumím, a když už se s tím píši, tak jedinou odměnou za všechno snažení mi je pouze to, že se tím docela dobře odreaguji.

Přesvědčování o tom, že tato energie neexistuje a že jde jen o jakýsi druh sugesce, to si ale prosím Vás ponechte pro ty, kteří ji nevnímají a nemohou to tedy posoudit, s tím za mnou (i za podobně svět kolem nás vnímajícími lidmi), ani raději nechoďte.

Kdo existenci Vesmírné energie odmítá, však asi bude časem „slavný“, jako ti, kteří neuznávali energii jadernou. Nějaká energie všude kolem nás (a v nás) prostě je a je spjatá s předměty neživými i živými, protože vyzařuje ze všeho, a proto i z každého živého organismu, a tedy i z lidí, a tím pádem i ze všech blbců (viz Centrální registr "blbců" pro Čechy, Moravu a Slezsko).

Život mi ukázal, že po duchovní stránce ještě mám nějakou rezervu , např. o Bohu zde schválně nepíši nic, protože někteří věřící, které znám, mne totiž zcela nepřesvědčili, že kdo věří v Boha, ten že je automaticky zcela čestný, férový, bezelstný, upřímný, tolerantní atd.

Tohle nechávám na každém človíčkovi, jak se k tomu postaví. Je mi pouze divné, že třeba dost často čtu, jak se na nějakého, i dosti vysoce postaveného "duchovního" provalil nějaký dost těžký hřích, ale ještě jsem nikdy nečetl, že by do nějakého takového hříšníka udeřil hrom, coby výraz božího hněvu... Já sám se, pokud možno, chovám vždy tak, abych nepřekračoval ani zákony světské, ani boží.

Odkud se tzv. Vesmírná energie bere?

Jak vyplývá z názvu, tak z vesmíru . Vesmír je pro lidstvo stále ještě hodně neznámá oblast a nedalo by se tedy ani moc divit, když by i postavení hvězd a planet v době narození člověka mohlo mít vliv na jeho další život.

Nakolik ale jsou pojmy, jako např. astrologie a znamení zvěrokruhu založeny na Vesmírné energii, to vskutku netuším, ale zdá se, že vše souvisí se vším.

Jak bylo uvedeno, tato energie (pokud to je energie) pochází z vesmíru. A Země je součástí vesmíru, takže ji lze jistě získávat i ze Země. A to mohu potvrdit, jen nevím, jak se tam dostala. Vzniká snad přímo v nitru Země? Nebo tam byla nějak "vcucnuta" z okolního vesmíru? Těžko říci.

Existuje totiž tzv. zemní záření. Jaký má vztah k této energii? Nevím. Kdo ví, dejte mi prosím vědět, to mi není zcela jasný a knížka "Geomantie" je dost tlustá .

Co všechno se o Vesmírné energii ví?

Přesouvá se samovolně z místa energeticky silnějšího do místa energeticky slabšího.

Dá se směrovat a ovládat. V tom případě přestává platit odstavec první... Spouštěčem tohoto děje jsou lidské myšlenky, co si přejete, to se také (samozřejmě po stránce energetické), děje. Např., když jsem třeba na koupališti chtěl, aby se rozvázala jistá tkanička, nestalo se tak .

Působí i na dálku (se vzdáleností prý dokonce její intenzita roste). Není tedy problém se na kohokoliv napojit teoreticky kdekoliv na Zemi. Někomu k tomu stačí jen souhlas té osoby, někdo k tomu potřebuje její vlasy, fotku, podpis, datum narození, jméno, křestní jméno apod.

Bez svolení byste se na nikoho "napojovat" neměli, pokud to učiníte, přebíráte veškerou odpovědnost za věci budoucí. Platí to i na vztahy rodiče - (větší) děti.

Na internetu se dají objevit lidé, kteří Vám řeknou stav Vašich čaker, či Vaší aury atd. Každý z nich je jiný, každý Vás tedy vnímá jinak, jinak informace tedy i zpracovává a vyhodnocuje, každý tedy umí poznat i jiné věci a poradit jiné způsoby, jak Vám pomoci.

Vesmírná energie prý má energeticko-informační charakter (a umí proto odpovídat na různé otázky). To právě může využívat ten, kdo při práci používá kyvadlo, jak o tom píši jinde.

Odpovědi prý ale mohou dávat také signály vlastního těla, takže si lze položit otázku a potom jen čekat, co Vás kde začne hřát, brnět apod. a podle předem odzkoušených pokusů byste se také měli dozvědět správnou odpověď.

Platí zákon zachování energie a informace, to znamená, že energie, příp. i informace v ní uložené nejde zničit jinak, než transformací na jinou formu.

Negativní energii je tak možné např. odeslat ke Slunci, nebo do žhavého jádra Země, kde se ohromným žárem přemění např. na energii tepelnou.

Negativní informaci lze například převést v informaci pozitivní (jako jsou např. štěstí, harmonie, láska).

xxx

Dost lidí možná bude také zajímat, jak se lze vnímavosti na tuto energii naopak zbavit, protože ono to zase taková sranda fakt není, vnímat např. elektromagnetické záření. To i jen pouhé pomyšlení na nějakou srdéčku blízkou osůbku, to je úplně jiný "ezoterický" prožitek...

... a pro někoho zase může být velmi přínosná a uklidňující informace, že třeba ta srdeční čakra reaguje i při pomyšlení na osoby, které již nejsou mezi námi na tomto pozemském světě, a že posmrtný život nemusí být jen výplodem fantazie...

S odchodem někoho blízkého tedy nic končit zdaleka nemusí, prostřednictvím srdeční čakry s tou Vám milou osůbkou můžete být i nadále, kdy si jen vzpomenete a vůbec nejsou nutné meditace, relaxace a podobně, na to propojení stačí právě jen pouhá myšlenka.

Koho poslední odstavce oslovily, třeba si zajde na virtuální hřbitůvek.

Chcete si přečíst, jak poznat, že vnímáte Vesmírnou energii?


Na začátek této stránky


Informace

Nabídka služeb

Doporučené odkazy

Relax a zábava

Výměna odkazů


zc.latroppiv@atsop  

 Napsat


Copyright © Pravidla použití fotografií a textů.